16 jan 2015 17:26

Verslag 2013 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude

De ministerraad neemt kennis van het verslag van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Strijd tegen de Economische Fraude voor 2013 die minister van Economie Kris Peeters voorstelde.

De Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Strijd tegen de Economische Fraude brengt elk jaar verslag uit bij de regering over de preventie en de bestrijding van de economische fraude. Op basis van het verslag beslist de ministerraad:

  • de werkzaamheden van de werkgroep Coördinatie van de strijd tegen namaak en piraterij voort te zetten, aangezien de strijd tegen namaak prioritair blijft
  • het overzicht van de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen actueel te houden en de doelmatigheid en de doeltreffendheid van deze samenwerkingsprotocollen na te gaan
  • de werking van het project Instellen van een veillesysteem waardoor problemen vroeger kunnen worden gesignaleerd tijdens de trimestriële ICCF-vergaderingen op te volgen
  • het informatienetwerk Fraudebestrijding tussen alle partners die betrokken zijn bij de bestrijding van de economische fraude te versterken
  • permanent overleg met de bevoegde diensten te plegen om een maximale coördinatie van de controles na te streven
  • in het kader van een multidisciplinaire controleaanpak met ad-hoc werkgroepen voort te werken en gecoördineerde operationele acties op het terrein met medewerking van het Parket uit te voeren