17 mei 2024 20:12

Verslag evolutie van de markt van insolventieverzekeringen in de reissector

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand akte van het verslag over de evolutie van de markt van insolventieverzekeringen in de reissector, en gaat akkoord met het behoud van de huidige percentages van de maximumgrens voor de dekking en voor de tussenkomst van de staat.

Overeenkomstig de wet inzake de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Europese richtlijn (EU) 2014/65 stelden de Nationale Bank en de FOD economie een gezamenlijk verslag op over de evolutie van de markt van insolventieverzekeringen in de reissector.

Op basis van de adviezen van de FOD Economie en de Nationale Bank van België worden de huidige percentages van de maximumgrens voor de dekking en voor de tussenkomst van de staat behouden. Het verslag zal samen met een analyse van de Belgische overheden worden overgemaakt aan de Europese Commissie