19 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 april 1999

De Ministerraad vergaderde op maandag 19 april 1999 in de Wetstraat 16 van 13.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Op vraag van de NAVO en op voorstel van de Minister van Landsverdediging ging de Ministerraad akkoord om 4 bijkomende F16-vliegtuigen in te zetten in het kader van de NAVO-operatie "Allied Force". Door deze beslissing wordt het aantal militairen in Amendola (Italië) op maximum 192 gebracht. De bijkomende kosten voor deze terbeschikkingstelling worden op 9,5 miljoen frank per maand geschat. (persbericht 1 van 19/04/1999) De Ministerraad keurde een voorstel van Verklaring tot herziening van+ de Grondwet goed. (persbericht 2 van 19/04/1999)