22 okt 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 oktober 1996

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 22 oktober 1996, in deWetstraat 16, van 9.30 uur tot 11.00 uur, onder het voorzitter schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Regering heeft de verbintenissen van de Eerste Ministern.a.v. de bijeenkomst op 20 oktober 1996 met de families van de vermoorde, ontvoerde en verdwenen kinderen goedgekeurd en tot de hare gemaakt. ( persbericht 1 van 22/10/1996) In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad eenreeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. ( persbericht 2 van 22/10/1996) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed dat de administratieve modaliteiten vastlegt voor het uitvoeren van de wetgeving m.b.t. de inschakelings-bedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk. ( persbericht 3 van 22/10/1996)