25 mrt 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 maart 2002

De Ministerraad vergaderde op maandag 25 maart 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst de drie belangrijke dossiers aangehaald waarover de Ministerraad zich heeft gebogen. Het gaat op de begrotingscontrole 2002, de hervorming van de vennootschapsbelasting en de aanpassing van ecotaksen en ecovermindering. Onder het thema "stabiliteit en vertrouwen: een basis voor herstel", had de begrotingscontrole tot doel een begrotingsevenwicht voor het derde opeenvolgend jaar, heeft de Eerste Minister benadrukt. Wat betreft de hervorming van de vennootschapsbelasting, worden de "positieve maatregelen" geraamd op 1,195 miljoen euro. Onder de begrotingscompensaties vindt men de toepassing van een roerende voorheffing van 10% op de liquidatiebonussen bij de heraankoop van eigen aandelen door een vennootschap of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het sociale tegoed (124 miljoen euro), van wijzigingen aan de toepassingsvoorwaarden inzake aftrek van definitief belaste inkomsten (322 miljoen euro) en de wijziging van de regels in zake afschrijving (477 miljoen euro). Wat de ecotaksen betreft werd namelijk beslist een enig bedrag van verpakkingsheffing vast te leggen op 0,116 euro, exclusief BTW. Een tweede begrotingscontrole is gepland voor oktober. De Eerste Minister heeft ook herhaaldelijk gewezen op het feit dat de positieve maatregelen de verhoging van buitenlandse investeringen in België en ook op de positieve maatregelen ten gunste van de K.M.O.'s. De Ministerraad heeft bovendien het volgende goedgekeurd: een ontwerp van koninklijk besluit rond de hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen. (persbericht 1 van 25/03/2002) een nota die de stand van zaken weergeeft inzake omzetting van Interne Markt-richtlijnen in België. (persbericht 2 van 25/03/2002) een ander luik van het eerste deel van het programma voor 2002 voor leningen van Staat tot Staat. (persbericht 3 van 25/03/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit besluit betreffende de reglementering van de NGO's voor ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 4 van 25/03/2002)