26 apr 2024 17:37

Versnelde procedure voor de Raad van State voor de Orde van landmeters-experten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen een weigering van een kandidatuur of tegen de verkiezingsresultaten voor de Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep van de Orde van landmeters-experten.

Het ontwerp heeft als doel om de regels van de versnelde procedure vast te stellen, waaronder de partijen in de procedure en de termijnen, in geval van beroep bij de Raad van State tegen een weigering van een kandidatuur of tegen de verkiezingsresultaten voor de Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep van de Orde van landmeters-experten.

Bij het bepalen van de termijnen werd rekening gehouden met het feit dat de wet bepaalt dat de Raad van State binnen zestig dagen uitspraak doet over het beroep.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.