14 mrt 2014 17:41

Versnelde terugbetalingsprocedure voor zeer vernieuwende geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed om de versnelde terugbetalingsprocedure voor zeer vernieuwende geneesmiddelen te organiseren.

De nieuwe wet die de vervroegde terugbetaling van zeer vernieuwende geneesmiddelen voor aandoeningen zonder beschikbare behandeling toestaat, verscheen op 25 februari 2014 in het Belgisch Staatsblad.

Voor de onbeantwoorde medische behoeften, kunnen geneesmiddelen worden terugbetaald, nog vóór hun registratie op Europees vlak door het Europees Geneesmiddelenbureau, wat dus 2 jaar vroeger is dan nu het geval is. Een aantal patiënten zal al vanaf het begin van de procedure de gratis behandeling kunnen genieten.