26 mrt 2015 16:00

Versterken van de operationele capaciteiten van de 31e Congolese Rapid Reaction Brigade (31 COD RR Bde)

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput geeft de ministerraad haar toestemming voor het versterken van de operationele capaciteiten van de 31e Congolese Rapid Reaction Brigade (31 COD RR Bde).

De staf van de 31ste RR Bde en haar drie commando bataljons werden gevormd in de periode tussen 2008 en 2014 in het kader van de Belgische deelname aan het SSR (Security Sector Reform) proces. Momenteel bevindt dit Rapid Reaction initiatief zich in een consolidatiefase. Het doel van de beoogde versterking van deze brigade is dan ook deze verwezenlijkingen duurzaam te maken. 

De ministerraad geeft haar toestemming meer bepaald voor het volgende:

  • de opleiding van een verkenningscompagnie voor de 31ste Congolese Rapid Reaction Brigade in KINDU met een achttal militairen tijdens de maanden april, mei en juni 2015;
  • de inzet van een Belgische compagnie (150 militairen) tijdens de synthese oefening van deze vorming in KINDU tijdens één maand in de periode november-december 2015;
  • het toekennen van het administratief en financieel statuut “deelstand militaire bijstand – KB 03, coëfficiënt 2” voor de betrokken militairen voor de duur van de zending.