18 jun 2021 17:46

Versterking en begeleiding van het Directoraat-Generaal Luchtvaart

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met het actieplan om het Directoraat-Generaal Luchtvaart te versterken en te begeleiden.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) controleert regelmatig het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) in het kader van zijn respectieve taken. Na een audit van het DGLV door het EASA in maart 2021, die betrekking had op het vliegend personeel, stelde het EASA ernstige en kritieke tekortkomingen op het niveau van het Directoraat Vergunningen van het DGLV vast. 

In deze context werd een actieplan opgesteld, voor hetwelk de ministerraad de minister van Mobiliteit mandateert om:

  • 25 bijkomende voltijdsequivalenten (VTE) bij het DGLV aan te werven, en met de bijkomende kredieten die daarmee gepaard gaan tegemoet te komen aan de herhaalde niet-nalevingen die door het EASA aan de kaak zijn gesteld, en meer in het bijzonder de ernstige gevallen van niet-naleving die de veiligheid van de luchtvaart in gevaar brengen en die de duurzaamheid van de activiteiten van de luchtvaartsector in ons land in gevaar brengen
  • 4 bijkomende VTE’s aan te werven, en met de bijkomende kredieten die daarmee gepaard gaan, om een geïntegreerd informaticasysteem op te zetten en te beheren voor de audits en inspecties die door het DGLV worden gevoerd
  • een beroep te doen op de ondersteuning door EASA-experten die het DGLV moet helpen voldoen aan de Europese vereisten
  • een consultancy overheidsopdracht uit te voeren, die het DGLV moet begeleiden in zijn herstructureringsproces
  • een consultancy overheidsopdracht uit te voeren, die het DGLV moet voorzien van een middellange en langetermijnvisie