04 dec 2021 09:20

Versterking van de arbeidsprikkel voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed ter versterking van de arbeidsprikkel voor personen met een handicap.

In dat kader past het ontwerp de regelgeving inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap op twee niveaus aan:

  • de verhoging van de vrijstellingsdrempel van de beroepsinkomsten voor het behoud van de  integratietegemoetkoming (IT), zodat werken financieel voordelig is
  • de optrekking van het plafond van de vervangingsinkomens om de wijdverspreide armoede bij personen met een handicap te bestrijden en ook om te voorkomen dat zij dubbel gestraft worden (verlies van werk en verlies van IT)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming houdende de inperking van de gevolgen van de "prijs van de arbeid"