21 jul 2023 10:32

Versterking van de geïntegreerde politie: bijkomende kredieten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de toewijzing van bijkomende kredieten in het kader van het nieuwe beleid, om de geïntegreerde politie te versterken.

Hiermee worden de budgettaire middelen vrijgemaakt voor herinvestering in de maritieme vloot en de versterking van de informatica-infrastructuur alsook voor de aankoop van anti-stalking alarmknoppen in het kader van het nationale actieplan ter bestrijding van gender-gerelateerd geweld.