28 apr 2023 16:42

Versterking van het personeel van het Directoraat-generaal Luchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de detachering van luchtverkeersleiders van skeyes naar het Directoraat-generaal Luchtvaart toestaat om de middelen en de expertise binnen haar administratie te versterken.

In het koninklijk besluit van 14 februari 2006 werd reeds de detachering toegestaan van het personeel van skeyes bij de BSA-ANS, het onafhankelijke orgaan van het Directoraat-generaal Luchtvaart dat in het bijzonder verantwoordelijk is voor het toezicht op en de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt het nu mogelijk om de detachering van personeel van skeyes uit te breiden naar andere diensten van het Directoraat-generaal Luchtvaart. In dit kader regelt het ontwerp de financiële voorwaarden van de detachering tussen skeyes en de FOD Mobiliteit en wordt de onafhankelijkheid van het personeel ten aanzien van skeyes versterkt binnen het bestaande wettelijke kader.

In dit verband voorziet het ontwerp in de overdracht van hiërarchisch gezag over de ter beschikking gestelde ambtenaren en in de toepassing van de bepalingen betreffende belangenconflicten die gelden voor staatsambtenaren.

Het ontwerp regelt ook bepaalde praktische modaliteiten, zoals de terbeschikkingstelling van gebouwen en apparatuur door de FOD Mobiliteit, alsook de betaling van de werkingskosten. Tot slot bevat het ontwerp van koninklijk besluit eveneens enkele correcties en formele wijzigingen van het huidige besluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het paritair comité van skeyes en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2006 betreffende de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van het personeel van Belgocontrol bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NSA) van de luchtvaart – Versterking van de DGLV