08 dec 2023 19:58

Versterking van Justitie: middelen voor een centraal loket voor slachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt de besteding goed van middelen uit de interdepartementale provisie voor het opzetten van een informatica-infrastructuur voor een centraal loket voor slachtoffers van terreur en grote rampen.

Het centraal loket is een samenwerking tussen de nationale slachtoffercel van het federaal parket en de bevoegde diensten van de gemeenschappen. Deze samenwerking heeft tot doel om slachtoffers van een terroristische aanslag of een grote ramp en hun naasten een centraal aanspreekpunt te bieden na de crisisfase om hen optimaal te kunnen informeren of doorverwijzen.

Bij activering vaardigen de nationale slachtoffercel van het federaal parket en de gemeenschapsregeringen de nodige medewerkers af om het centraal loket te bemannen. De FOD Justitie staat in voor de informatica-infrastructuur.

Indien het incident de capaciteiten van het centraal loket zouden overstijgen wordt voorzien in opvangcapaciteit die geleverd kan worden door het call centrum van het crisiscentrum. Hiervoor tekent het openbaar ministerie in op een abonnement bij het crisiscentrum.