27 jan 2023 16:30

Versterkte beveiliging van kritieke energie-infrastructuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed ter versterking van de beveiliging van kritieke infrastructuur in de energiesector.

De wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren voorziet in een preventief kader voor beschermingsmaatregelen.

De omzetting van Europese richtlijn (EU) 2022/2557 aangaande de weerbaarheid van kritieke entiteiten stelt echter hogere beveiligingseisen aan onder meer de energiesector. In het licht van de oorlog in Oekraïne en de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen is de veiligheid van de energie-infrastructuur meer dan ooit van essentieel belang.

Exploitanten van kritieke infrastructuren die beveiligingsmaatregelen moeten nemen, kunnen door de aard en de soms lange termijn waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd worden, het overzicht verliezen van de mate waarin deze uiteindelijk worden toegepast. Het voorontwerp voorziet daarom in de verplichting voor exploitanten van kritieke energie-infrastructuur om nu ook interne en externe audits uit te voeren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.