14 okt 2013 19:52

Versterkte samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed over de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen.

De wijziging van de wet zal, zoals het regeerakkoord het voorschrijft, de samenwerking van België met de internationale straftribunalen verbeteren en versterken. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:

  • de aanwijzing en de rol van de centrale autoriteit op het vlak van samenwerking
  • de procedures voor de aanhouding, overbrenging, doorvoer en overdracht van personen voor wie het  Internationaal Strafgerechtshof of een internationaal straftribunaal een bevel tot aanhouding heeft uitgevaardigd
  • de voorlopige invrijheidstelling, met of zonder voorwaarden, van personen die worden vervolgd voor het Internationaal Strafgerechtshof
  • de dagvaardingen tot verschijning, met of zonder voorwaarden, uitgevaardigd door het Internationaal Strafgerechtshof
  • de invordering van de voorgeschoten kosten aan de beschuldigden in het kader van de rechtshulp toegekend door het Internationaal Strafgerechtshof
  • de regels voor de bescherming van bedreigde getuigen, de bepalingen van de tenuitvoerlegging in België van vrijheidsberovende straffen uitgesproken door de internationale straftribunalen

Verder wordt rekening gehouden met de invoering van de uitoefening van restbevoegdheden en de oprichting van het Speciaal Tribunaal voor Libanon.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen