25 apr 1997 17:00

Vertegenwoordiging van de Minister van Landbouw en KMO in het Commissa
riaat-generaal voor de Euro