27 apr 2012 12:54

Vertegenwoordiging van de wetenschappelijke milieus bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed* dat de vertegenwoordiging van de wetenschappelijke milieus bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opnieuw invoert.

De zes vertgenwoordigers van de wetenschappelijke kringen worden benoemd voor vijf jaar. Ze hebben een raadgevend stemrecht.

Alle stemgerechtigde leden van de FRDO hebben een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar (in plaats van vier jaar). Om de opvolging te regelen bij het voortijdig openvallen van een mandaat, wordt een opvolgingsprocedure ingevoerd. 

*voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 12 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.