20 nov 2002 16:00

Vervanging van een lid van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

De vertegenwoordiger van het Departement Landsverdediging in de ICDO, de heer J. Theetaert, Luitenant-Kolonel, chef van de Divisie Leefmilieu, Stafdepartement Welzijn zal de heer G. Verbeke, die ontslagnemend is, vervangen.