28 feb 2003 16:00

Vervanging van een lid van de FRDO

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Mevrouw Karen De Pooter wordt benoemd als vertegenwoordigster van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake ontwikkelingssamenwerking binnen de FRDO. Zij vervangt mevrouw Han Verleyen.