14 jul 1995 17:00

Vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst
voor de Buitenlandse Handel