27 okt 1995 15:00

Vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst
voor de Buitenlandse Handel