19 okt 2017 16:02

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

Het ontwerp beoogt de benoeming van mevrouw Fabienne van Sloten, die wordt voorgedragen om het mandaat van de heer Loix, die zijn ontslag heeft ingediend, binnen de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) te beëindigen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.