08 nov 2002 16:00

Vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" (*).

De heer Eric De Keuleneer is sinds maart 2002 ontslagnemend. Hij zal vervangen worden door mevrouw Isabelle Verhaegen. (*) op basis van het koninklijk besluit van 19 december 2001 dat de samenstelling van de Raad van Bestuur bepaalt.