01 apr 2015 16:23

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wijzigt.

Het ontwerp vervangt Prof. Em. Dr. Apr. Carlos Van Peteghem (UGent), die overleden is, door Prof. Dr. Apr. Sarah De Saeger (UGent). Prof. De Saeger heeft een gelijkaardige expertise als wijlen Prof. Van Peteghem en staat op de lijst van de weerhouden reservekandidaten.