11 nov 2021 10:29

Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de Overheidsrekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de Overheidsrekeningen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Op eigen verzoek wordt Philippe Mauroy vervangen door Charles-Hubert Remiche als lid van het wetenschappelijk comité voor de Overheidsrekeningen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.