09 nov 2018 18:25

Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg vervangt.

Sarah Vanhullebus vervangt Tijs Neutens als plaatsvervanger voor Fabienne van Sloten binnen de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.