14 jul 2017 15:58

Vervanging van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis door het War Heritage Institute in de lijst van federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om de lijst van de federale wetenschappelijke instellingen, hernomen in het koninklijk besluit van 30 oktober 1996, aan te passen door het “Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis” te vervangen door het “War Heritage Institute”. Het ontwerp zal er ten slotte ook voor zorgen dat de artikelen van het voorontwerp van wet tot oprichting van het « War Heritage Institute » met betrekking tot het wetenschappelijk karakter van de nieuwe instelling in voege zullen treden.

De ministerraad machtigt de minister van Defensie om de Gemeenschapsregeringen aan te schrijven om een eensluidend advies te bekomen. Het ontwerp wordt vervolgens aan de Raad van State overgemaakt.