09 mei 2003 17:00

Vervanging van mevrouw Durant en de heer Deleuze in verschillende Comités

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de vervanging van mevrouw Isabelle Durant en de heer Olivier Deleuze, ontslagnemend, in verschillende Comités, te weten:

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de vervanging van mevrouw Isabelle Durant en de heer Olivier Deleuze, ontslagnemend, in verschillende Comités, te weten:

- de heer Charles Picqué wordt aangewezen als lid van het Overlegcomité ter vervanging van mevrouw Isabelle Durant ; - de heer Louis Michel wordt aangewezen als lid van de Samenwerkingscommissie met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter vervanging van mevrouw Isabelle Durant ; - de heer Alain Zenner wordt aangewezen als lid van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, ter vervanging van de heer Olivier Deleuze. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid