09 dec 2022 16:44

Vervangingsregeling managementfuncties bij de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vervanging van de managementfuncties binnen de Veiligheid van de Staat (VSSE) regelt in geval van langdurige afwezigheid.

Om de continuïteit van de dienst te kunnen garanderen voorziet dit ontwerp in een vervanging wanneer de houder van een managementfunctie afwezig is voor minstens 6 maanden.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat en het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat