03 apr 2009 11:53

Vervoer van gasachtige producten

Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance - tweede lezing

Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance - tweede lezing

De ministerrraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 (*) goedgekeurd. Het voorontwerp dat minister van Energie Paul Magnette voorlegde, voert de regeringsverklaring van 18 maart 2007 uit die stelt dat de regering kiest voor de onafhankelijkheid en voor een autonoom beheer van de vervoersnetten. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.

Het voorontwerp van wet waarborgt bijkomende maatregelen voor de onafhankelijkheid van de transportnetbeheerder. Zo mag een leverancier van aardgas of elektriciteit, de producent van elektriciteit of tussenpersoon ten laatste tegen 31 december 2009 niet meer dan 24,99% van het kapitaal van de beheerder en niet meer dan 24,99% van de stemgerechtigde aandelen bezitten. De netbeheerder moet voldoen aan diverse beginselen van corporate governance. 

Een andere bepaling preciseert dat de netbeheerder een aantal voorzorgen moet nemen om de vertrouwelijkheid van commerciële informatie over de gebruikers te bewaren.  

(*) Wet betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen