20 sep 2002 17:00

Vervoer van gasachtige producten door middel van leidingen

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Ministerraad, in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet (**) goedgekeurd aangaande het vervoer van gasachtige producten door middel van leidingen.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, heeft de Ministerraad, in tweede lezing (*) een voorontwerp van wet (**) goedgekeurd aangaande het vervoer van gasachtige producten door middel van leidingen.

Dit voorontwerp werd aangepast volgens de eerste opmerkingen van de Raad van State en werd naar deze laatste teruggestuurd voor advies binnen de drie dagen. (*) zie ook persbericht nr 11 van de Ministerraad van 20/6/2002 (**) wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt