27 sep 2004 14:00

Verwaarloosde paarden aangetroffen op manege

Naar aanleiding van een klacht werd een controle uitgevoerd door een inspecteur-dierenarts van de dienst Dierenwelzijn van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bij een manegehouder uit Ninove. Er zouden de voorbije jaren een abnormaal hoog aantal paarden gestorven zijn.

Naar aanleiding van een klacht werd een controle uitgevoerd door een inspecteur-dierenarts van de dienst Dierenwelzijn van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bij een manegehouder uit Ninove. Er zouden de voorbije jaren een abnormaal hoog aantal paarden gestorven zijn.

De inspecteur-dierenarts stelde een duidelijk verschil vast in de behandeling en verzorging van de paarden die daar door hun eigenaar gestald worden en die van de paarden die eigendom zijn van de manege. De paarden van de privé-eigenaars waren goed doorvoed, terwijl de manegepaarden verzwakt waren. Alle paarden vertoonden weinig levenslust en de meeste leken ook honger te hebben. De hoeveelheid voer aanwezig was alleszins ontoereikend voor de veertien paarden die er gestald waren. Het onderhoud van de stallen liet eveneens te wensen over. Sommige stallen waren niet ingestrooid en niet gereinigd. Bovendien was er weinig of geen hooi ter beschikking. De dierenarts werd zelden of nooit geraadpleegd om in geval van ziekte de dieren te onderzoeken en te behandelen. Zelfs bij sterfte werd hij niet verwittigd. De dienst besliste om de 3 paarden die er het ergst aan toe waren in beslag te nemen en over te brengen naar een ander adres. Voor de resterende paarden werd een strikt verzorgings- en voederschema voorgeschreven dat regelmatig opgevolgd zal worden. De dierenarts moet daarvoor maandelijks ontboden worden. Zoals blijkt uit de bijgevoegde foto?s, genomen vorige week vrijdag, van de in beslag genomen paarden in hun nieuwe verblijf,zal het nog verschillende maanden duren vooraleer de paarden in goede conditie zullen zijn. De dienst Dierenwelzijn van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de belangrijke taak om over het welzijn van de dieren in ons land te waken. Het meldpunt van de dienst Dierenwelzijn kan bereikt worden via telefoon of e-mail: 02/210 51 36 of dierenwelzijn@health.fgov.be Contactpersoon voor de pers en fotomateriaal: Eric Van Tilburgh 0475/63 04 89