29 apr 2022 16:56

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van verplichte COVID-19-vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars.

Het voorontwerp van samenwerkingsakkoord zorgt voor de nodige wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 met betrekking tot de verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens en de verwerking van de gegevens zelf in het kader van de verplichte vaccinatie tegen Covid-19 van gezondheidszorgbeoefenaars, alsook de mogelijkheid van het bepalen van de vaccinatiegraad voor segmenten van de bevolking.

Daarnaast keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming van dit samenwerkingsakkoord.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen Covid-19 van gezondheidszorgbeoefenaars en strekkende tot wijziging van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen Covid-19