20 dec 2002 16:00

Verwerking van satellietbeelden

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met de bestendiging en de uitbreiding van de Belgische operationele capaciteit voor de verwerking van satellietbeelden.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met de bestendiging en de uitbreiding van de Belgische operationele capaciteit voor de verwerking van satellietbeelden.

De samenwerking tussen Frankrijk en België wordt geregeld door het intergouvernementele akkoord (*) voor wat betreft SPOT 1. Deze samenwerking werd bestendigd en uitgebreid door verschillende aanhangsels bij het akkoord. Teneinde de Belgische verbintenissen binnen het SPOT programma, en met name de VGT beeldverwerking (VEGETATION) te kunnen garanderen, moet het CTIV exploitatiecontract (Centre de Traitement d'Images VEGETATION) worden verlengd. Hiertoe zal een bedrag van 14,83 MEUR worden vastgelegd in 2003, op de basisallocatie 60.22.58.61 van de begroting Wetenschapsbeleid. (*) dat werd gesloten op 20 juni 1979.