28 feb 2003 16:00

Verwerving van gebouwen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participatie, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad de verwerving van gebouwen goed, in erfpacht voor 27 jaar met optie op aankoop, van 9.261 m² in de voormalige kolenwasserij te Péronnes-lez-Binche. Deze gebouwen zullen dienen voor de opslag van bodemstalen van de geologische dienst van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, en voor de inrichting van een een tussencentrum voor het Staatsarchief voor het Algemeen Rijksarchief (ARA).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participatie, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad de verwerving van gebouwen goed, in erfpacht voor 27 jaar met optie op aankoop, van 9.261 m² in de voormalige kolenwasserij te Péronnes-lez-Binche. Deze gebouwen zullen dienen voor de opslag van bodemstalen van de geologische dienst van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, en voor de inrichting van een een tussencentrum voor het Staatsarchief voor het Algemeen Rijksarchief (ARA).

Het Algemeen Rijksarchief wordt in de uitoefening van zijn taak als bewaarder van archiefdocumenten geconfronteerd met een gebrek aan ruimte voor de opslag van documenten die wettelijk niet geraadpleegd mogen worden of die slechts beperkt behandeld worden. Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België (*) is verplicht om de lokalen die het in Brussel gebruikt voor de opslag van bodemmonsters, het geologisch geheugen van België, te verlaten. Deze verwerving laat het ARA toe een hulpdepot op te richten voor een gedeelte van Wallonië en een centrum voor behandeling van archieven. Dit ontwerp verzekert ook de rehabilitatie van een gebouw van het industrieel patrimonium, getuige van het industrieel verleden van de streek. (*) waarvan de geologische dienst een afdeling is.