01 dec 2006 16:00

Verzekering van militairen tijdens zendingen

Subrogatie van de staat in gevallen van weigering tot tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen

Subrogatie van de staat in gevallen van weigering tot tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 79 van de wet houdende diverse bepalingen uitvoert. (wet van 20 juli 2006) Het ontwerp is een voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut. Artikel 79 voegt een artikel 99ter in de wet in die de rechtstoestanden van het personeel van Landsverdediging regelt (wet van 20 mei 1994). Dat artikel waarborgt aan de militair die voor een operatie of hulpverlening naar het buitenland wordt gezonden dat het kapitaal voorzien in de privé-contracten van levens- of ongevallenverzekering wordt betaald, wanneer de verzekeringsmaatschappij heeft besloten de dekking van de risico's gedekt door het contract te schorsen of op te zeggen en de militair in geval van schade niet te vergoeden.