04 okt 2002 17:00

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het betreft: - twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**). - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het werkingsreglement van het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Met deze ontwerpen wordt, in het kader van de Wetenschappelijke Raad, het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur opgericht. Dit Comité heeft als opdracht een wetenschappelijke ondersteuning te bieden voor wijziging in de nomenclatuur. Dit kan gaan over een vereenvoudiging van de nomenclatuur, een herziening van de relatieve waarden van de vergoedingen, een herziening van de regels met het oog op meer doelmatigheid of de invoering van de nieuwe verstrekkingen op basis van een wetenschappelijke en economische evaluatie. Dit Comité zal hiertoe een wetenschappelijk gebaseerd raamwerk ontwikkelen voor de systematische evaluatie van de nomenclatuur en de aanpassing ervan op middellange termijn. Het zal de bestaande beslissingsprocedures niet vervangen doch wel aanvullen. (*)van 3 juli 1996. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.