13 jan 2012 12:26

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter 2012

Tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter 2012

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde en dat de tegemoetkoming regelt voor vaccins uit de preventieprogramma's met nationaal karakter in 2012.

De Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kan met de gemeenschappen een overeenkomst sluiten die een tegemoetkoming toekent in de betaling van vaccins. Het gaat om de vaccins die opgenomen zijn in de vaccinatiekalender 2007 van de Hoge Gezondheidsraad. Het RIZIV neemt ten hoogste twee derde van de kosten op zich.  

Voor de tegemoetkoming door de verzekering voor geneeskundige verzorging is een budget uitgetrokken van 30 050 000 euro, waarvan 16 500 000 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en 13 550 000 euro voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap. De tegemoetkoming voor 2012 wordt betaald met een voorschot en een saldo.