19 mrt 2010 11:09

Verzekeringen

Verdeling van het supplement bij de administratiekosten van verzekeringsinstellingen

Verdeling van het supplement bij de administratiekosten van verzekeringsinstellingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het supplement bij de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen verdeelt onder de landsbonden van de ziekenfondsen (*). Het supplement is het gevolg van de integratie van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verzekering.

De methode voor de verdeling is dezelfde als voor de globale enveloppe.
Het bedrag wordt namelijk verdeeld in functie van het aantal verzekerden, waarop een aantal correcties worden aangebracht en specifieke wegingscoëfficiënten op bepaalde schijven van vooraf bepaalde ledentallen  worden toegepast. 

Er zijn echter drie afwijkingen op deze methode:

  • enkel de ledentallen van zelfstandige gerechtigden worden in aanmerking genomen 
  • de schijven waarop de wegingscoëfficiënten van toepassing zijn worden beperkt tot 8,61%. Dat is het aandeel van het gewogen oorspronkelijke aantal zelfstandige leden in het gewogen oorspronkelijke totale aantal leden. 
  • de wegingscoëfficiënten die op de laatste twee schijven van het gewogen oorspronkelijke ledental van toepassing zijn worden verhoogd  

(*) kb houdende uitvoering van art. 195, §1, 2°, vijfde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.