19 mrt 2010 11:09

Verzekeringen

Vergoeding van lichamelijke letsels door brand of ontploffing in de brandverzekering eenvoudige risico's

Vergoeding van lichamelijke letsels door brand of ontploffing in de brandverzekering eenvoudige risico's

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd (*) dat een verplichte verzekering en een waarborgfonds instelt om de schade die voortvoeit uit lichamelijke letsels als gevolg van een brand of explosie te vergoeden. 

De explosie op 27 januari 2010 in Luik toonde aan dat het noodzakelijk was om het wettelijke kader aan te vullen om de gevolgen van de ramp op het vlak van verzekeringen beter op te vangen. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders komt hieraan tegemoet.

In België zijn 95% van de eigenaars en 89% van de huurders uit eigen beweging verzekerd.  De familiale en de brandverzekering bieden voldoende dekking voor de aansprakelijkheid buiten overeenkomst. De verzekeraars  betwisten echter de aansprakelijkheid van de verzekerde wat derden betreft en vergoeden de slachtoffers pas veel later wanneer de aansprakelijkheid is vastgesteld. 

Het voorstel voert nu een systeem in dat benadeelde derden sneller vergoed via een verzekeringsverplichting.

(*) betreffende de verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechterlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst inzake brand met betrekking tot eenvoudige risico's.