31 jan 2003 16:00

Verzekeringen in de luchtvaartsector

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een reeks maatregelen goed met betrekking tot de verzekeringsstelsels in de luchtvaartsector.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een reeks maatregelen goed met betrekking tot de verzekeringsstelsels in de luchtvaartsector.

Bedoeling is de dekking voor rekening van de Staat van de luchtvaartmaatschappijen vanaf 31 januari 2003 op te heffen. Op dit ogenblik verzekert de Belgische Staat trouwens geen enkele luchtvaartmaatschappij meer sedert 1 november 2002. Enkel twee cargo operators en twee service providers hebben nog gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging tot 31 januari 2003. Aangezien alle dekkingsmogelijkheden opnieuw op de markt beschikbaar zijn leek het niet noodzakelijk de dekking voor rekening van de Staat te verlengen. De regering blijft bovendien de Europese initiatieven die gericht zijn op de creatie van mutualiseringssystemen verder ondersteunen.