01 dec 2006 16:00

Verzekeringsinstellingen

Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor het bedrag van hun administratiekosten

Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor het bedrag van hun administratiekosten

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 over de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor het bedrag van hun administratiekosten te wijzigen. De wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (wet van 14 juli 1994) bepaalt dat men de toekenning van het geheel of een gedeelte van het bedrag van administratiekosten waarop de verzekeringsinstellingen aanspraak kunnen maken, afhankelijk kan maken van de wijze waarop ze hun wettelijke opdrachten uitvoeren. Dat is de zogenaamde responsabilisering van de verzekeringsinstellingen voor het bedrag van hun administratiekosten die het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 invoerde. Het ontwerp dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd, wijzigt een aantal bepalingen van dat besluit op basis van de ervaringen die men opdeed bij de eerste twee evaluaties op grond van die bepalingen.