02 mei 2017 13:07

Verzending aangiften en voorstellen van vereenvoudigde aangifte

Vanaf 2 mei verstuurt de FOD Financiën de voorstellen van vereenvoudigde aangiften en de papieren belastingaangiften.


Vanaf vandaag en tot 22 mei verstuurt de FOD Financiën, 2,1 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen of met een zeer laag inkomen.

Zij die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen van de FOD Financiën, kijken na of de gegevens in dat voorstel juist en volledig zijn. Enkel als ze onjuist of onvolledig moeten ze dit aan de FOD Financiën ten laatste op 29 juni melden met een papieren antwoordformulier of via Tax-on-web ten laatste op 13 juli 2017. Zijn de gegevens in het voorstel juist en volledig dan hoeft de burger niets te doen.

Verleden jaar lieten 94 % van de belastingplichtigen hun voorstel van vereenvoudigde aangifte ongewijzigd.

Eveneens vanaf vandaag en tot 23 mei gaan de papieren belastingaangiften de deur uit. Verleden jaar waren er 980.000 papieren aangiften. Dit vertegenwoordigt 14 % waarmee de papieren versie veruit de minst gebruikte indieningsvorm is.
De papieren aangiften moeten ook ingediend zijn op 29 juni.

 

#tow2017