01 mrt 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Verzoek tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet over de
loodsdienst