14 okt 2013 19:52

Vierdagenwerkweek en halftijds werken bij politie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vierdagenweek en het halftijds werken voor de personeelsleden van de politie regelt.

De vierdagenweek en het halftijdse werken vanaf 50 en 55 jaar worden van toepassing bij de geïntegreerde politie en de algemene inspectie van de federale en lokale politie. Het stelsel voor het federaal openbaar ambt wordt grotendeels overgenomen met twee uitzonderingen:

  • De minister, de burgemeester of het politiecollege kunnen personeelsleden met een bepaalde graad of mandaat van het stelsel uitsluiten.
  • De prestaties bij de vierdagenweek worden gespreid over vier werkdagen. Een andere spreiding op weekbasis is mogelijk mits een akkoord.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het onderhandelingscomité voor politiediensten en wordt voorgelegd aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie