13 dec 2013 10:09

Vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen

20 december 2013 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 1,5 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen, krijgen een korting van 0,75 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Meer inlichtingen krijgt u bij uw controle van de directe belastingen of bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer 02/5764040.
Een gedetailleerde brochure is op eenvoudige aanvraag bij die dienst verkrijgbaar.
Meer inlichtingen zijn ook beschikbaar via de internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën.