15 dec 2015 16:33

Vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen

21 december 2015 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 0,75 %  voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 0,38 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.


Meer inlichtingen krijgt u bij uw controle der directe belastingen, bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer: 02/576.40.40 of op de site van Financiën http://financien.belgium.be.
Op aanvraag kan bij de Dienst der Voorafbetalingen ook een gedetailleerde brochure verkregen worden.