24 nov 1995 16:00

Vijf Waalse publiekrechtelijke rechtspersonen krijgen ambtenarenstatuu
t