23 dec 2004 16:00

Vijfde deel van het programma 2004 der staatsleningen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse Handel, en de heer Armand Dedecker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stemde de Ministerraad ermee in, om Senegal een nieuwe staatslening toe te kennen voor een bedrag van 826.800 euro ter financiering van een project voor de verbetering van de maritieme radiocommunicatie in de tweehonderd mijlszone.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse Handel, en de heer Armand Dedecker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stemde de Ministerraad ermee in, om Senegal een nieuwe staatslening toe te kennen voor een bedrag van 826.800 euro ter financiering van een project voor de verbetering van de maritieme radiocommunicatie in de tweehonderd mijlszone.

De staatslening zal aangewend worden om de benodigde uitrustingsgoederen te leveren en de noodzakelijke opleiding en technische assistentie te verzekeren. Dankzij dit project zal men in de 200-mijlszone schepen in moeilijkheden kunnen localiseren, de reddingsoperaties beter coördineren en boodschappen verspreiden, die verband houden met de veiligheid op zee. Het stelsel van de staatsleningen werd in 1964 opgericht. Het machtigt de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel, om gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, waardoor ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. De staatsleningen vormen zo een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend. Ze zijn immers pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar. De lening aan Senegal is renteloos.