11 mrt 2016 13:00

Vijfde generatie bestuursovereenkomsten tussen de Federale Staat en de Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block de vijfde generatie bestuursovereenkomsten goed tussen de Federale Staat en de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid voor de periode 2016-2018.

Voor de periode 2016-2018 worden nieuwe bestuursovereenkomsten afgesloten met vijftien Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). De bestuursovereenkomsten geven mee uitvoering aan de doelstellingen van het regeerakkoord en de beleidsnota's van de verschillende voogdijministers.

Volgende prioriteiten werden vooropgesteld door de voogdijministers, de minister van Begroting en de minister belast met Ambtenarenzaken:

  • de uitstekende kwaliteit van de dienstverlenging moet worden gehandhaafd door een sterke klantgerichtheid tegenover de sociaalverzekerden en iedere andere klant
  • een participatie aan de begrotingsdoelstellingen van de Federale Staat, onder meer door de nadruk te leggen op de inspanningen rond efficiëntie en doeltreffendheid
  • een sterke deelname van de OISZ aan de optimalisering van de federale overheid, onder meer door inspanningen van de OISZ rond betere coördinatie, afstemming en samenwerking